Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi ärenden där ansökan kommit in till Transportstyrelsen från och med den 25 september 2023.