Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi ärenden där ansökan kommit in till Transportstyrelsen från och med den 17 maj 2023.