Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi ärenden där ansökan kommit in till Transportstyrelsen från och med den 18 januari 2023.